aboutus
생산 라인

30000 평방 미터의 지역으로, 몇몇 현대 생산 라인, 약 600명의 직원, 우리는 마사지 기계의 5백만 세트를 매년 생성할 수 있습니다.

                       Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

 

                        Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

 

                        Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

 

                            Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

 

                            Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

                            Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

                           Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

OEM / ODM

우리는 많은 큰 상표에 ODM와 OEM 로고 상표를 붙이는 서비스 세계적으로 제안했습니다.

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

R & D에

연구 및 개발 부 사무실

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

연구 및 개발 실험실

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

연락처 세부 사항